ΡΑΦΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ

Παράσταση
ΡΑΦΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ
2003

Έτος Παράστασης

2003

Έτος Δημιουργίας

Θεματικές Επικεφαλίδες

Λέξεις Κλειδιά

Δικαιώματα

In Copyright

Περιγραφή

Ψηφιοποιημένο Βίντεο της παράστασης του Θεσσαλικού Θεάτρου με τίτλο: "ΡΑΦΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ"

Διάρκεια

1h14m21s

Τύπος

Ψηφιοποιημένο Βίντεο

Μορφότυπος

mp4