ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ

Παράσταση
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ
2007

Έτος Παράστασης

2007

Έτος Δημιουργίας

Θεματικές Επικεφαλίδες

Λέξεις Κλειδιά

Δικαιώματα

In Copyright

Περιγραφή

Οπτικοακουστικό υλικό από τη θεατρική παράσταση του Θεσσαλικού Θεάτρου με τίτλο: "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ"

Διάρκεια

0:40:12

Τύπος

Ψηφιοποιημένο Βίντεο

Μορφότυπος

mp4