ΦΙΛΟΥΜΕΝΑ ΜΑΡΤΟΥΡΑΝΟ

Παράσταση
ΦΙΛΟΥΜΕΝΑ ΜΑΡΤΟΥΡΑΝΟ
1986

Έτος Παράστασης

1986

Έτος Δημιουργίας

Θεματικές Επικεφαλίδες

Λέξεις Κλειδιά

Δικαιώματα

In Copyright

Περιγραφή

Οπτικοακουστικό υλικό από τη θεατρική παράσταση του Θεσσαλικού Θεάτρου με τίτλο: "ΦΙΛΟΥΜΕΝΑ ΜΑΡΤΟΥΡΑΝΟ"

Διάρκεια

0:29:19

Τύπος

Ψηφιοποιημένο Βίντεο

Μορφότυπος

mp4