ΦΙΛΟΣ ΟΧΙ ΑΣΤΕΙΑ

Παράσταση
ΦΙΛΟΣ ΟΧΙ ΑΣΤΕΙΑ
1999

Έτος Παράστασης

1999

Έτος Δημιουργίας

Θεματικές Επικεφαλίδες

Λέξεις Κλειδιά

Δικαιώματα

In Copyright

Περιγραφή

Οπτικοακουστικό υλικό από τη θεατρική παράσταση του Θεσσαλικού Θεάτρου με τίτλο: "ΦΙΛΟΣ ΟΧΙ ΑΣΤΕΙΑ"

Διάρκεια

2:17:48

Τύπος

Ψηφιοποιημένο Βίντεο

Μορφότυπος

mp4