Η ΔΙΑΘΗΚΗ

Παράσταση
Η ΔΙΑΘΗΚΗ
2010

Έτος Παράστασης

2010

Έτος Δημιουργίας

Θεματικές Επικεφαλίδες

Λέξεις Κλειδιά

Δικαιώματα

In Copyright

Περιγραφή

Οπτικοακουστικό υλικό από τη θεατρική παράσταση του Θεσσαλικού Θεάτρου με τίτλο: "Η ΔΙΑΘΗΚΗ"

Διάρκεια

1:50:30

Ηθοποιοί

Τύπος

Ψηφιοποιημένο Βίντεο

Μορφότυπος

mp4