ΚΟΝΤΟΣ ΨΑΛΜΟΣ ΑΛΛΗΛΟΥΪΑ

Παράσταση
ΚΟΝΤΟΣ ΨΑΛΜΟΣ ΑΛΛΗΛΟΥΪΑ
1984

Έτος Παράστασης

1984

Έτος Δημιουργίας

Θεματικές Επικεφαλίδες

Λέξεις Κλειδιά

Δικαιώματα

In Copyright

Περιγραφή

Οπτικοακουστικό υλικό από τη θεατρική παράσταση του Θεσσαλικού Θεάτρου με τίτλο: "ΚΟΝΤΟΣ ΨΑΛΜΟΣ ΑΛΛΗΛΟΥΪΑ"

Διάρκεια

1:03:24

Τύπος

Ψηφιοποιημένο Βίντεο

Μορφότυπος

mp4