ΤΟ ΣΩΣΕ

Παράσταση
ΤΟ ΣΩΣΕ
2005

Έτος Παράστασης

2005

Έτος Δημιουργίας

Θεματικές Επικεφαλίδες

Λέξεις Κλειδιά

Δικαιώματα

In Copyright

Περιγραφή

Οπτικοακουστικό υλικό από τη θεατρική παράσταση του Θεσσαλικού Θεάτρου με τίτλο: "ΤΟ ΣΩΣΕ"

Διάρκεια

00:58:28 kai 1:14:10

Τύπος

Ψηφιοποιημένο Βίντεο

Μορφότυπος

mp4