ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΑΙ

Παράσταση
ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΑΙ
1993

Έτος Παράστασης

1993

Έτος Δημιουργίας

Θεματικές Επικεφαλίδες

Λέξεις Κλειδιά

Δικαιώματα

In Copyright

Περιγραφή

Οπτικοακουστικό υλικό από τη θεατρική παράσταση του Θεσσαλικού Θεάτρου με τίτλο: "ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΑΙ"

Διάρκεια

4:09:57

Τύπος

Ψηφιοποιημένο Βίντεο

Μορφότυπος

mp4