Η ΚΟΙΜΩΜΕΝΗ ΞΥΠΝΗΣΕ

Παράσταση
Η ΚΟΙΜΩΜΕΝΗ ΞΥΠΝΗΣΕ

Έτος Παράστασης

Έτος Δημιουργίας

Θεματικές Επικεφαλίδες

Λέξεις Κλειδιά

Δικαιώματα

In Copyright

Περιγραφή

Οπτικοακουστικό υλικό από τη θεατρική παράσταση του Θεσσαλικού Θεάτρου με τίτλο: "Η ΚΟΙΜΩΜΕΝΗ ΞΥΠΝΗΣΕ"

Διάρκεια

1:05:19

Τύπος

Ψηφιοποιημένο Βίντεο

Μορφότυπος

mp4