ΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΡΟΥΧΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ

Παράσταση

Έτος Παράστασης

1984

Έτος Δημιουργίας

Θεματικές Επικεφαλίδες

Λέξεις Κλειδιά

Δικαιώματα

In Copyright

Περιγραφή

Ψηφιοποιημένο Βίντεο της παράστασης του Θεσσαλικού Θεάτρου με τίτλο: "ΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΡΟΥΧΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ"

Διάρκεια

1h8m21s

Τύπος

Ψηφιοποιημένο Βίντεο

Μορφότυπος

mp4