Ο ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ

Παράσταση
Ο ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ
1996

Έτος Παράστασης

1996

Έτος Δημιουργίας

Θεματικές Επικεφαλίδες

Λέξεις Κλειδιά

Δικαιώματα

In Copyright

Περιγραφή

Ψηφιοποιημένο Βίντεο της παράστασης του Θεσσαλικού Θεάτρου με τίτλο: "Ο ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ"

Διάρκεια

1h30m14s

Τύπος

Ψηφιοποιημένο Βίντεο

Μορφότυπος

mp4