ΠΙΝΟΚΙΟ

Παράσταση
ΠΙΝΟΚΙΟ
2018

Έτος Παράστασης

2018

Έτος Δημιουργίας

Θεματικές Επικεφαλίδες

Λέξεις Κλειδιά

Δικαιώματα

In Copyright

Περιγραφή

Οπτικοακουστικό υλικό από τη θεατρική παράσταση του Θεσσαλικού Θεάτρου με τίτλο: "ΠΙΝΟΚΙΟ"

Διάρκεια

1:33:49

Τύπος

Ψηφιοποιημένο Βίντεο

Μορφότυπος

mp4