ΦΙΛΟΣ ΟΧΙ ΑΣΤΕΙΑ

Παράσταση
ΦΙΛΟΣ ΟΧΙ ΑΣΤΕΙΑ
1999

Έτος Παράστασης

1999

Έτος Δημιουργίας

Θεματικές Επικεφαλίδες

Λέξεις Κλειδιά

Δικαιώματα

In Copyright

Περιγραφή

Ψηφιοποιημένο Βίντεο της παράστασης του Θεσσαλικού Θεάτρου με τίτλο: "ΦΙΛΟΣ ΟΧΙ ΑΣΤΕΙΑ"

Διάρκεια

2h16m9s

Τύπος

Ψηφιοποιημένο Βίντεο

Μορφότυπος

mp4