ΧΟΗΦΟΡΕΣ

Παράσταση
ΧΟΗΦΟΡΕΣ
2009

Έτος Παράστασης

2009

Έτος Δημιουργίας

Θεματικές Επικεφαλίδες

Λέξεις Κλειδιά

Δικαιώματα

In Copyright

Περιγραφή

Οπτικοακουστικό υλικό από τη θεατρική παράσταση του Θεσσαλικού Θεάτρου με τίτλο: "ΧΟΗΦΟΡΕΣ"

Διάρκεια

?

Τύπος

Ψηφιοποιημένο Βίντεο

Μορφότυπος

mp4