ΤΟ ΚΤΗΜΑ

Παράσταση
ΤΟ ΚΤΗΜΑ
2017

Έτος Παράστασης

2017

Έτος Δημιουργίας

Θεματικές Επικεφαλίδες

Λέξεις Κλειδιά

Δικαιώματα

In Copyright

Περιγραφή

Οπτικοακουστικό υλικό από τη θεατρική παράσταση του Θεσσαλικού Θεάτρου με τίτλο: "ΤΟ ΚΤΗΜΑ"

Διάρκεια

1:39:32

Τύπος

Ψηφιοποιημένο Βίντεο

Μορφότυπος

mp4