Ο ΓΑΜΟΣ

Παράσταση
Ο ΓΑΜΟΣ
1994

Έτος Παράστασης

1999

Έτος Δημιουργίας

Θεματικές Επικεφαλίδες

Δικαιώματα

In Copyright

Περιγραφή

Ψηφιοποιημένο Βίντεο της παράστασης του Θεσσαλικού Θεάτρου με τίτλο: "Ο ΓΑΜΟΣ"

Διάρκεια

1h49m54s

Τύπος

Ψηφιοποιημένο Βίντεο

Μορφότυπος

mp4