Ο ΓΑΤΟΣ ΣΙΝΟΥΕ

Παράσταση
Ο ΓΑΤΟΣ ΣΙΝΟΥΕ
2000

Έτος Παράστασης

1999

Έτος Δημιουργίας

Θεματικές Επικεφαλίδες

Λέξεις Κλειδιά

Δικαιώματα

In Copyright

Περιγραφή

Ψηφιοποιημένο Βίντεο της παράστασης του Θεσσαλικού Θεάτρου με τίτλο: "Ο ΓΑΤΟΣ ΣΙΝΟΥΕ"

Διάρκεια

1h28m42s

Τύπος

Ψηφιοποιημένο Βίντεο

Μορφότυπος

mp4