Η ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΜΠΑΛΩΜΑΤΟΥ

Παράσταση
Η ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΜΠΑΛΩΜΑΤΟΥ
1992

Έτος Παράστασης

1992

Έτος Δημιουργίας

Θεματικές Επικεφαλίδες

Δικαιώματα

In Copyright

Περιγραφή

Ψηφιοποιημένο Βίντεο της παράστασης του Θεσσαλικού Θεάτρου με τίτλο: "Η ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΜΠΑΛΩΜΑΤΟΥ"

Διάρκεια

1h27m31s

Ηθοποιοί

Τύπος

Ψηφιοποιημένο Βίντεο

Μορφότυπος

mp4