ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ ΝΤΡΙΜΙΝ

Παράσταση
ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ ΝΤΡΙΜΙΝ
2010

Έτος Παράστασης

2010

Έτος Δημιουργίας

Θεματικές Επικεφαλίδες

Λέξεις Κλειδιά

Δικαιώματα

In Copyright

Περιγραφή

Οπτικοακουστικό υλικό από τη θεατρική παράσταση του Θεσσαλικού Θεάτρου με τίτλο: "ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ ΝΤΡΙΜΙΝ"

Διάρκεια

1:55:46

Τύπος

Ψηφιοποιημένο Βίντεο

Μορφότυπος

mp4