ΜΙΚΡΟΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ

Παράσταση
ΜΙΚΡΟΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ
2012

Έτος Παράστασης

2012

Έτος Δημιουργίας

Θεματικές Επικεφαλίδες

Λέξεις Κλειδιά

Δικαιώματα

In Copyright

Περιγραφή

Οπτικοακουστικό υλικό από τη θεατρική παράσταση του Θεσσαλικού Θεάτρου με τίτλο: "ΜΙΚΡΟΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ"

Διάρκεια

1:37:18

Τύπος

Ψηφιοποιημένο Βίντεο

Μορφότυπος

mp4