ΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ

Παράσταση
ΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ
1984

Έτος Παράστασης

1984

Έτος Δημιουργίας

Θεματικές Επικεφαλίδες

Λέξεις Κλειδιά

Δικαιώματα

In Copyright

Περιγραφή

Οπτικοακουστικό υλικό από τη θεατρική παράσταση του Θεσσαλικού Θεάτρου με τίτλο: "ΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ"

Διάρκεια

2:26:56

Τύπος

Ψηφιοποιημένο Βίντεο

Μορφότυπος

mp4