ΦΑΥΣΤΑ

Παράσταση
ΦΑΥΣΤΑ
2013

Έτος Παράστασης

2013

Έτος Δημιουργίας

Θεματικές Επικεφαλίδες

Λέξεις Κλειδιά

Δικαιώματα

In Copyright

Περιγραφή

Οπτικοακουστικό υλικό από τη θεατρική παράσταση του Θεσσαλικού Θεάτρου με τίτλο: "ΦΑΥΣΤΑ"

Διάρκεια

1:19:16

Τύπος

Ψηφιοποιημένο Βίντεο

Μορφότυπος

mp4