Η ΜΑΥΡΗ ΚΩΜΩΔΙΑ

Παράσταση
Η ΜΑΥΡΗ ΚΩΜΩΔΙΑ
1993

Έτος Παράστασης

1993

Έτος Δημιουργίας

Θεματικές Επικεφαλίδες

Λέξεις Κλειδιά

Δικαιώματα

In Copyright

Περιγραφή

Ψηφιοποιημένο Βίντεο της παράστασης του Θεσσαλικού Θεάτρου με τίτλο: "Η ΜΑΥΡΗ ΚΩΜΩΔΙΑ "

Διάρκεια

1h34m30s

Τύπος

Ψηφιοποιημένο Βίντεο

Μορφότυπος

mp4