ΜΑΡΙΑ ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΙΣΣΑ

Παράσταση
ΜΑΡΙΑ ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΙΣΣΑ
1994

Έτος Παράστασης

1994

Έτος Δημιουργίας

Θεματικές Επικεφαλίδες

Λέξεις Κλειδιά

Δικαιώματα

In Copyright

Περιγραφή

Ψηφιοποιημένο Βίντεο της παράστασης του Θεσσαλικού Θεάτρου με τίτλο: "ΜΑΡΙΑ ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΙΣΣΑ"

Διάρκεια

1h40m13s

Τύπος

Ψηφιοποιημένο Βίντεο

Μορφότυπος

mp4