ΜΙΚΡΟΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ

Παράσταση
ΜΙΚΡΟΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ
2012

Χρησιμοποιήστε πλήρη οθόνη για καλύτερη προβολή.

Φόρτωση...
Μικρογραφία εικόνας

Έτος Παράστασης

2012

Έτος Δημιουργίας

Θεματικές Επικεφαλίδες

Λέξεις Κλειδιά

Δικαιώματα

In Copyright

Περιγραφή

Αφίσα θεατρικής παράστασης του Θεσσαλικού Θεάτρου με τίτλο: "ΜΙΚΡΟΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ"

Τύπος

Ψηφιοποιημένη εικόνα (σάρωση)

Μορφότυπος

TIFF