Αρχαία Τραγωδία

Παραστάσεις

Παράσταση
ΗΛΕΚΤΡΑ
1988
Παράσταση
ΗΛΕΚΤΡΑ (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
1989
Παράσταση
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΕΝ ΤΑΥΡΟΙΣ
1990
Παράσταση
Παράσταση
ΧΟΗΦΟΡΕΣ
1992