Κωμειδύλλιο

Παραστάσεις

Παράσταση
Η ΤΥΧΗ ΤΗΣ ΜΑΡΟΥΛΑΣ
1976
Παράσταση
Ο ΑΓΑΠΗΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΑΣ
1980
Παράσταση
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ