Μακέτα της παράστασης ΠΟΘΟΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΕΥΚΕΣ

Παράσταση
ΠΟΘΟΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΕΥΚΕΣ
1992

Χρησιμοποιήστε πλήρη οθόνη για καλύτερη προβολή.

Έτος Παράστασης

1992

Έτος Δημιουργίας

05-10-2023

Θεματικές Επικεφαλίδες

Λέξεις Κλειδιά

Δικαιώματα

In Copyright

Περιγραφή

Μικρογραφία των σκηνικών που χρησιμοποιήθηκαν στην παράσταση ΠΟΘΟΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΕΥΚΕΣ

Δημιουργοί

Σκηνικά

Ζιάκας, Γιώργος

Τύπος

Εξαρχής ψηφιακή φωτογραφία

Μορφότυπος

PNG