Μακέτα της παράστασης Ο ΓΥΑΛΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Παράσταση
Ο ΓΥΑΛΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
2000

Χρησιμοποιήστε πλήρη οθόνη για καλύτερη προβολή.

Έτος Παράστασης

2000

Έτος Δημιουργίας

05-10-2023

Θεματικές Επικεφαλίδες

Λέξεις Κλειδιά

Δικαιώματα

In Copyright

Περιγραφή

Μικρογραφία των σκηνικών που χρησιμοποιήθηκαν στην παράσταση Ο ΓΥΑΛΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Σκηνικά

Βρετού, Κελλυ

Τύπος

Εξαρχής ψηφιακή φωτογραφία

Μορφότυπος

PNG