Μακέτα της παράστασης ΩΡΑΙΑ ΜΟΥ ΚΥΡΙΑ

Παράσταση
ΩΡΑΙΑ ΜΟΥ ΚΥΡΙΑ
2004

Χρησιμοποιήστε πλήρη οθόνη για καλύτερη προβολή.

Έτος Παράστασης

2004

Έτος Δημιουργίας

05-10-2023

Θεματικές Επικεφαλίδες

Λέξεις Κλειδιά

Δικαιώματα

In Copyright

Περιγραφή

Μικρογραφία των σκηνικών που χρησιμοποιήθηκαν στην παράσταση ΩΡΑΙΑ ΜΟΥ ΚΥΡΙΑ

Δημιουργοί

Σκηνικά

Στρούλια,Ελένη.

Τύπος

Εξαρχής ψηφιακή φωτογραφία

Μορφότυπος

PNG