Μακέτα της παράστασης ΤΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ

Παράσταση
ΤΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ
2020

Χρησιμοποιήστε πλήρη οθόνη για καλύτερη προβολή.

Έτος Παράστασης

2020

Έτος Δημιουργίας

05-10-2023

Θεματικές Επικεφαλίδες

Λέξεις Κλειδιά

Δικαιώματα

In Copyright

Περιγραφή

Μικρογραφία των σκηνικών που χρησιμοποιήθηκαν στην παράσταση ΤΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ

Δημιουργοί

Σκηνικά

Δημητρολοπούλου, Άση

Τύπος

Εξαρχής ψηφιακή φωτογραφία

Μορφότυπος

PNG