Μακέτα της παράστασης ΤΟ ΣΩΣΕ

Παράσταση
ΤΟ ΣΩΣΕ
2005

Χρησιμοποιήστε πλήρη οθόνη για καλύτερη προβολή.

Έτος Παράστασης

2005

Έτος Δημιουργίας

05-10-2023

Θεματικές Επικεφαλίδες

Λέξεις Κλειδιά

Δικαιώματα

In Copyright

Περιγραφή

Μικρογραφία των σκηνικών που χρησιμοποιήθηκαν στην παράσταση ΤΟ ΣΩΣΕ

Δημιουργοί

Σκηνικά

Στρούλια,Ελένη

Τύπος

Εξαρχής ψηφιακή φωτογραφία

Μορφότυπος

PNG