Μακέτα της παράστασης ΗΤΑΝ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ

Παράσταση
ΗΤΑΝ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ
2023

Χρησιμοποιήστε πλήρη οθόνη για καλύτερη προβολή.

Έτος Παράστασης

2023

Έτος Δημιουργίας

Θεματικές Επικεφαλίδες

Λέξεις Κλειδιά

Δικαιώματα

In Copyright

Περιγραφή

Μικρογραφία των σκηνικών που χρησιμοποιήθηκαν στην παράσταση ΗΤΑΝ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ

Δημιουργοί

Σκηνικά

Ζιάκας, Γιώργος

Τύπος

Εξαρχής ψηφιακή φωτογραφία

Μορφότυπος

PNG