Μακέτα της παράστασης ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΤΙΜΟ

Παράσταση
ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΤΙΜΟ
1986

Χρησιμοποιήστε πλήρη οθόνη για καλύτερη προβολή.

Έτος Παράστασης

1986

Έτος Δημιουργίας

05-10-2023

Θεματικές Επικεφαλίδες

Λέξεις Κλειδιά

Δικαιώματα

In Copyright

Περιγραφή

Μικρογραφία των σκηνικών που χρησιμοποιήθηκαν στην παράσταση ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΤΙΜΟ

Σκηνικά

Ζιάκας,Γιώργος

Τύπος

Εξαρχής ψηφιακή φωτογραφία

Μορφότυπος

PNG