Μακέτα της παράστασης ΜΑΧΑΙΡΙ ΣΤΟ ΚΟΚΚΑΛΟ

Παράσταση
ΜΑΧΑΙΡΙ ΣΤΟ ΚΟΚΚΑΛΟ
1995

Χρησιμοποιήστε πλήρη οθόνη για καλύτερη προβολή.

Έτος Παράστασης

1995

Έτος Δημιουργίας

05-10-2023

Θεματικές Επικεφαλίδες

Λέξεις Κλειδιά

Δικαιώματα

In Copyright

Περιγραφή

Μικρογραφία των σκηνικών που χρησιμοποιήθηκαν στην παράσταση ΜΑΧΑΙΡΙ ΣΤΟ ΚΟΚΚΑΛΟ

Σκηνικά

Καραφύλης,Σίμος

Τύπος

Εξαρχής ψηφιακή φωτογραφία

Μορφότυπος

PNG