Μακέτα της παράστασης ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΦΩΝΕΣ

Παράσταση
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΦΩΝΕΣ
1998

Χρησιμοποιήστε πλήρη οθόνη για καλύτερη προβολή.

Έτος Παράστασης

1998

Έτος Δημιουργίας

05-10-2023

Θεματικές Επικεφαλίδες

Λέξεις Κλειδιά

Δικαιώματα

In Copyright

Περιγραφή

Μικρογραφία των σκηνικών που χρησιμοποιήθηκαν στην παράσταση ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΦΩΝΕΣ

Σκηνικά

Ζιάκας,Γιώργος

Τύπος

Εξαρχής ψηφιακή φωτογραφία

Μορφότυπος

PNG