Μακέτα της παράστασης Ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ

Παράσταση
Ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ
2022

Χρησιμοποιήστε πλήρη οθόνη για καλύτερη προβολή.

Έτος Παράστασης

2022

Έτος Δημιουργίας

05-10-2023

Θεματικές Επικεφαλίδες

Λέξεις Κλειδιά

Δικαιώματα

In Copyright

Περιγραφή

Μικρογραφία των σκηνικών που χρησιμοποιήθηκαν στην παράσταση Ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ

Σκηνικά

Βέττας, Απόστολος-Φωκίων

Τύπος

Εξαρχής ψηφιακή φωτογραφία

Μορφότυπος

PNG