Μακέτα της παράστασης ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΣΑΙΞΠΗΡ ΣΕ ΜΙΑ ΩΡΑ

Παράσταση
ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΣΑΙΞΠΗΡ ΣΕ ΜΙΑ ΩΡΑ
2008

Χρησιμοποιήστε πλήρη οθόνη για καλύτερη προβολή.

Έτος Παράστασης

2008

Έτος Δημιουργίας

05-10-2023

Θεματικές Επικεφαλίδες

Λέξεις Κλειδιά

Δικαιώματα

In Copyright

Περιγραφή

Μικρογραφία των σκηνικών που χρησιμοποιήθηκαν στην παράσταση ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΣΑΙΞΠΗΡ ΣΕ ΜΙΑ ΩΡΑ

Δημιουργοί

Σκηνικά

Στρούλια,Ελένη

Τύπος

Εξαρχής ψηφιακή φωτογραφία

Μορφότυπος

PNG