Μακέτα της παράστασης ΦΟΝ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ

Παράσταση
ΦΟΝ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
1982

Χρησιμοποιήστε πλήρη οθόνη για καλύτερη προβολή.

Έτος Παράστασης

1982

Έτος Δημιουργίας

05-10-2023

Θεματικές Επικεφαλίδες

Λέξεις Κλειδιά

Δικαιώματα

In Copyright

Περιγραφή

Μικρογραφία των σκηνικών που χρησιμοποιήθηκαν στην παράσταση ΦΟΝ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ

Δημιουργοί

Σκηνικά

Ζιάκας,Γιώργος

Τύπος

Εξαρχής ψηφιακή φωτογραφία

Μορφότυπος

PNG