Μακέτα της παράστασης ΟΔΥΣΣΕΙΑ

Παράσταση
ΟΔΥΣΣΕΙΑ
2020

Χρησιμοποιήστε πλήρη οθόνη για καλύτερη προβολή.

Έτος Παράστασης

2020

Έτος Δημιουργίας

05-10-2023

Θεματικές Επικεφαλίδες

Λέξεις Κλειδιά

Δικαιώματα

In Copyright

Περιγραφή

Μικρογραφία των σκηνικών που χρησιμοποιήθηκαν στην παράσταση ΟΔΥΣΣΕΙΑ

Σκηνικά

Καρανάνος,Τέλης
Σιάφκου,Αλεξάνδρα .

Τύπος

Εξαρχής ψηφιακή φωτογραφία

Μορφότυπος

PNG