Μακέτα της παράστασης Ο ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ

Παράσταση
Ο ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ

Χρησιμοποιήστε πλήρη οθόνη για καλύτερη προβολή.

Έτος Παράστασης

Έτος Δημιουργίας

05-10-2023

Θεματικές Επικεφαλίδες

Λέξεις Κλειδιά

Δικαιώματα

In Copyright

Περιγραφή

Μικρογραφία των σκηνικών που χρησιμοποιήθηκαν στην παράσταση Ο ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ

Σκηνικά

Τύπος

Εξαρχής ψηφιακή φωτογραφία

Μορφότυπος

PNG