Μακέτα της παράστασης ΜΑΡΙΑ ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΙΣΣΑ

Παράσταση
ΜΑΡΙΑ ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΙΣΣΑ
1994

Χρησιμοποιήστε πλήρη οθόνη για καλύτερη προβολή.

Έτος Παράστασης

1994

Έτος Δημιουργίας

05-10-2023

Θεματικές Επικεφαλίδες

Λέξεις Κλειδιά

Δικαιώματα

In Copyright

Περιγραφή

Μικρογραφία των σκηνικών που χρησιμοποιήθηκαν στην παράσταση ΜΑΡΙΑ ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΙΣΣΑ

Δημιουργοί

Σκηνικά

Γιώργος Ζιάκας

Τύπος

Εξαρχής ψηφιακή φωτογραφία

Μορφότυπος

PNG