Μακέτα της παράστασης ΟΤΙ ΘΥΜΑΜΑΙ ΧΑΙΡΟΜΑΙ

Παράσταση
ΟΤΙ ΘΥΜΑΜΑΙ ΧΑΙΡΟΜΑΙ
2021

Χρησιμοποιήστε πλήρη οθόνη για καλύτερη προβολή.

Έτος Παράστασης

2021

Έτος Δημιουργίας

05-10-2023

Θεματικές Επικεφαλίδες

Λέξεις Κλειδιά

Δικαιώματα

In Copyright

Περιγραφή

Μικρογραφία των σκηνικών που χρησιμοποιήθηκαν στην παράσταση ΟΤΙ ΘΥΜΑΜΑΙ ΧΑΙΡΟΜΑΙ

Δημιουργοί

Σκηνικά

Δημητρολοπούλου, Άση

Τύπος

Εξαρχής ψηφιακή φωτογραφία

Μορφότυπος

PNG