Μακέτα της παράστασης Η ΚΑΣΕΤΑ

Παράσταση
Η ΚΑΣΕΤΑ
1987

Χρησιμοποιήστε πλήρη οθόνη για καλύτερη προβολή.

Έτος Παράστασης

1987

Έτος Δημιουργίας

05-10-2023

Θεματικές Επικεφαλίδες

Λέξεις Κλειδιά

Δικαιώματα

In Copyright

Περιγραφή

Μικρογραφία των σκηνικών που χρησιμοποιήθηκαν στην παράσταση Η ΚΑΣΕΤΑ

Σκηνικά

Ζιάκας,Γιώργος

Τύπος

Εξαρχής ψηφιακή φωτογραφία

Μορφότυπος

PNG