Μακέτα της παράστασης ΕΛΕΝΗ

Παράσταση
ΕΛΕΝΗ
2006

Χρησιμοποιήστε πλήρη οθόνη για καλύτερη προβολή.

Έτος Παράστασης

2006

Έτος Δημιουργίας

05-10-2023

Θεματικές Επικεφαλίδες

Δικαιώματα

In Copyright

Περιγραφή

Μικρογραφία των σκηνικών που χρησιμοποιήθηκαν στην παράσταση ΕΛΕΝΗ

Σκηνικά

Κακριδάς, Δημήτρης

Τύπος

Εξαρχής ψηφιακή φωτογραφία

Μορφότυπος

PNG