ΗΛΕΚΤΡΑ

Φωτογραφία

Οπτικοακουστικό Υλικό
Πρόγραμμα
Κοστούμι
Κοστούμι
Κοστούμι
Κοστούμι
Κοστούμι
Θεατρικό Κείμενο
Φόρτωση...
Μικρογραφία εικόνας

Είδος

Είδος
Αρχαία Τραγωδία

Χώρος

Β' Αρχαίο Θέατρο Λάρισας

Έτος Συγγραφής

Έτος Παράστασης

1988

Έτος Δημιουργίας

413 π.Χ.

Θεματικές Επικεφαλίδες

Λέξεις Κλειδιά

Δικαιώματα

In Copyright