Ο ΓΑΜΟΣ (3η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Παράσταση
Ο ΓΑΜΟΣ (3η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
2011

Χρησιμοποιήστε πλήρη οθόνη για καλύτερη προβολή.

Φόρτωση...
Μικρογραφία εικόνας

Έτος Παράστασης

2011

Έτος Δημιουργίας

Θεματικές Επικεφαλίδες

Λέξεις Κλειδιά

Δικαιώματα

In Copyright

Περιγραφή

Φωτογραφίες παράστασης του Θεσσαλικού Θεάτρου με τίτλο: "Ο ΓΑΜΟΣ (3η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)"

Τύπος

Ψηφιοποιημένη εικόνα (σάρωση)

Μορφότυπος

TIFF