ΤΟ ΣΩΣΕ

Παράσταση
ΤΟ ΣΩΣΕ
2005

Χρησιμοποιήστε πλήρη οθόνη για καλύτερη προβολή.

Φόρτωση...
Μικρογραφία εικόνας

Έτος Παράστασης

2005

Έτος Δημιουργίας

Θεματικές Επικεφαλίδες

Λέξεις Κλειδιά

Δικαιώματα

In Copyright

Περιγραφή

Φωτογραφίες παράστασης του Θεσσαλικού Θεάτρου με τίτλο: "ΤΟ ΣΩΣΕ"

Τύπος

Ψηφιοποιημένη εικόνα (σάρωση)

Μορφότυπος

TIFF