ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΤ

Παράσταση
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΤ
2013

Χρησιμοποιήστε πλήρη οθόνη για καλύτερη προβολή.

Φόρτωση...
Μικρογραφία εικόνας

Έτος Παράστασης

2013

Έτος Δημιουργίας

Θεματικές Επικεφαλίδες

Λέξεις Κλειδιά

Δικαιώματα

In Copyright

Περιγραφή

Πρόγραμμα θεατρικής παράστασης του Θεσσαλικού Θεάτρου με τίτλο: "ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΤ"

Τύπος

Ψηφιοποιημένη εικόνα (σάρωση)

Μορφότυπος

TIFF