ΖΩΗ ΧΑΡΙΣΑΜΕΝΗ

Παράσταση
ΖΩΗ ΧΑΡΙΣΑΜΕΝΗ
2017

Χρησιμοποιήστε πλήρη οθόνη για καλύτερη προβολή.

Φόρτωση...
Μικρογραφία εικόνας

Έτος Παράστασης

2017

Έτος Δημιουργίας

Θεματικές Επικεφαλίδες

Λέξεις Κλειδιά

Δικαιώματα

In Copyright

Περιγραφή

Πρόγραμμα θεατρικής παράστασης του Θεσσαλικού Θεάτρου με τίτλο: "ΖΩΗ ΧΑΡΙΣΑΜΕΝΗ"

Τύπος

Ψηφιοποιημένη εικόνα (σάρωση)

Μορφότυπος

TIFF